Kategoriarkiv: Livshändelser

Behöver du rättslig hjälp till familjen?

Det tråkiga har inträffat och två föräldrar inte kan komma överens när det gäller barn, en Vårdnadstvist är något som man vill undvika. Att skaffa en advokat är något som behövs om man vill att allt ska gå rättvist till i familjerätten. Familjerätten går man till när det behövs hjälp att lösa frågor som är relaterade till förhållanden, föräldrarätt och succession. Det är rätt vanligt att man rör frågor om boende, umgänge och vårdnad när det gäller barn. Man ska alltid utgå från barnens bästa i alla lägen där det finns olika situationer och grunder för bedömning. Om ett barn far illa så ska barnet alltid skyddas och vid behov tillfälligt omplaceras omedelbart. Vid en vårdnadstvist där en av förälder erkänns boendet för barn eller vid växelvis boende så måste allt skötas noggrant så att barnens bästa alltid kommer i framkant. Man ska även ta barnets vilja med i beräkningen om förutsättningar finns för detta och barnet är tillräckligt moget och medvetet. Man kan även besluta om när det är olämpligt med umgänge och fokus ligger på den dagliga omsorgen. Man vill i allra högsta mån se till så att barnet har en trygg tillvaro och uppväxt där utbildning och kärlek ges. Ett barn utan utbildning och ett tryggt hem mår troligen inte lika bra som andra barn som får.

 …