Vad är a-kassan och varför behöver jag den.

A-kassan är en inkomstförsäkring som går hand i hand med en fackförening.
Det finns olika fackföreningar för olika yrkeskategorier där bland annat facket ST och handelsarbetarnas fackförbund finns. Idag finns det över 20 olika fackförbund och några enstaka riktar sig till alla oavsett yrkesgrupp.
Nuförtiden så behöver man inte vara medlem i en fackförening utan det går bra att enbart vara medlem i en a-kassa.

A-kassan är en arbetslöshetsförsäkring som räddar en från inkomstbortfall vid arbetslöshet. Grundtanken är att sprida mellan ett tillräckligt stort antal medlemmar kostnaderna för en individ. Det är på samma sätt alla andra sorters försäkringar fungerar. Man ska se ersättningen som en buffert under tiden man söker ett nytt arbete. Det är få människor som har så pass mycket pengar undanstoppade så att dom klarar sig själva.

För att ha rätt till pengar så finns det krav som måste uppfyllas.
Det första kravet är att man måste varit medlem i minst ett år.
Detta kallas Grundvillkor och i detta krävs det även att man är inskriven på arbetsförmedlingen och redovisar aktivitet.
Arbetsvillkor är det nästa som behöver uppfyllas. Du måste ha arbetat ett minimum av timmar i månaden under en viss tid eller vissa månader.
Alla a-kassor har samma regler eftersom dom regleras av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Man kan få ersättning upp till 300 dagar och om man har barn under 18 år, så kan det förlängas upp till 450 dagar.
Nivån av ersättning beror på vad man har haft för inkomst det senaste året och där finns ett maxtak på hur mycket pengar man räknar på.
Man får inte ut sin fulla lön som man hade innan utan vanligen får man ut 85%