Vad är en optiker?

Oavsett om man är en optiker i Stockholm eller i Malmö så har man fått samma utbildning. Optiker är ett av dom så kallade legitimationsyrken som finns. Det är ett av 22 yrken som socialstyrelsen har beslutat att man måste ha en viss grad av en utbildning för att kunna arbeta med detta.
Optiker är en specialist på synen, ögats funktioner såväl som normala samt defekter och sjukdomar.  En optiker utför synundersökningar och utfärdar hjälpmedel såsom trendiga glasögon och kontaktlinser.
Som legitimerad optiker så har man en skyldighet att skicka vidare till läkare om man upptäcker någon sjuklig förändring i ögonen.
Man är även skyldig att uppföra en journal över alla detaljer samt utfärda synintyg när patienten begär detta.

Utbilda sig till optiker

Att utbilda sig till optiker gör man på högskolan. Det är en högskoleutbildning på tre år och 180 högskolepoäng. Efter utbildningen är klar så finns det möjlighet att fördjupa sig och vidareutbilda sig.
Målet är efter utbildningen söka en legitimation hos socialstyrelsen. Yrkesexamen som som optiker ger behörighet att pröva ut kontaktlinser på patienter.
Vidareutbildning efter högskolan brukar i dom flesta fall vara optometri.
Det är för dom som vill arbeta inom sjukvården som ortoptist eller ögonsjuksköterska.