Behöver du hjälp med Tyska?

Tyskland är en nära granne till Sverige och det är naturligt att det förekommer texter som man behöver läsa. Att översätta tyska till svenska är något som behövs ibland när man har ett företag. En översättning som är korrekt utförd blir lättläst och lätt att förstå. En översättningsfirma översätter all din tyska med lätthet.
Tyskan som språk har några likheter med svenskan eftersom vi har en hel del ord och uttryck som är lånade från tyskan. Exempelvis så hade vi kallat våra fönster för vindögon fortfarande om det inte hade varit för tysk arbetskraft.
Anledningen vi behövde tyck arbetskraft var att efter pestens tid saknade Sverige mycket hantverkare. Administrativa ord och räkning och faktura kommer från tyskan.
Tyskan är ett germanskt språk som talas av över 120 miljoner människor.
Det finns en del dialekter av tyska som delas in i högtyska och lågtyska.
Tyskan uttalas väldigt likt svenskan med några viktiga undantag. Det finns ach-ljud och låga y-ljud samt annorlunda uttal av pf samt z i början på ord.
Betoning av ord skiljer sig mycket från svenskan.
Det finns flera gratis mobilappar idag som man kan lära sig tyska på.